Beheer

Keijser-ict stemt haar ondersteuning af

op uw wensen en kennisniveau.
Voor, tijdens en na de realisatie van de website geven
wij ondersteuning en advies m.b.t.
onderhoud en technische uitwerking.
 
Het is mogelijk dat wij, na oplevering van de site,
het onderhoud van de site blijven verzorgen.

Wij houden voor u de site up-to-date.

zeg maar keijser-ict the easy way